عملیات سد کمال صالح

سد مخزنی کمال صالح

تحویل قطعی پروژه ملی اجــرای عملیات ســد مخـزنی کـمال صالح وعملیات تکمیلی آن واقــع در استــان مرکــزی درتاریخ 1395/11/04باحضورنمایندگان کارفرما(شرکت آب منطقه ای مرکزی) مشاور(مهندسین مشاورلار) بهربردار (شرکت آب منطقه ای مرکزی )و پیمانکار(شرکت پورنام)انجام گردید.

سد کمال صالح در فاصله 74 کیلومتری شهر اراک و در فاصله 46 کیلومتری جنوب شهرستان شازند بر روی رودخانه تیره ( از سرشاخه‌های رودخانه دز )  احداث گردیده است.این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته‌رسی و هدف از احداث این سد تأمین و انتقال آب مورد نیاز مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی موجود در منطقه می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید