سد بتن غلطکی باغان

عملیات اجرایی قرارداد الحاقیه 2 سد بتنی غلطکی باغان با پیشرفت فیزیکی 100 درصد به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید