چشم انداز

mission-290x170

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها  فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

HSE

گواهینامه-ایمنی-973333-290x170

این شرکت در تمامی فعالیتها بمنظور رعایت حقوق کارکنان و ذینفعان ایمنی در کار ، بهداشت حرفه ای  و محیط زیست را سرلوحه  قرار داده بدین منظور در دفتر مرکزی و پروژه ها  دارای مدیریت HSE می باشد

آخرین اخبار

170997202

بهره برداری از آزادراه منجیل – رودبار

برگ زرین دیگری از شرکت پورنام در ساخت طولانی ترین پل آزادراهی کشور

آزاد راه منجیل – رودبار (هشت کیلومتر باقیمانده آزاده راه قزوین – رشت) صبح دوشنبه (۲۱ اسفند ۱۴۰۲) با حضور جناب آقای «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و جناب آقای «محسن منصوری» معاون اجرایی رییس جمهور به بهره برداری رسید.

(خبر گزاری ایرنا)

عملیـات اجــــرایی بخـش دوم- الف (باند غربی)

آزادراه منجیــــل- رودبــار

آدرس شرکت

همکاران و پیوند ها