چشم انداز

mission-290x170

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها  فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

HSE

گواهینامه-ایمنی-973333-290x170

این شرکت در تمامی فعالیتها بمنظور رعایت حقوق کارکنان و ذینفعان ایمنی در کار ، بهداشت حرفه ای  و محیط زیست را سرلوحه  قرار داده بدین منظور در دفتر مرکزی و پروژه ها  دارای مدیریت HSE می باشد

آخرین اخبار

manjil bazdid

بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از پروژه آزاد راه منجیل و رودبار.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : این بخش از مسیر یکی از پروژه های فاخر مهندسی است و در حال حاضر توسط یکی از بهترین شرکت های مهندسی در حال اجرا است(خبر گزاری ایرنا)

عملیـات اجــــرایی بخـش دوم- الف (باند غربی)

آزادراه منجیــــل- رودبــار

آدرس شرکت

همکاران و پیوند ها