سد بتن غلطکی باغان

سد باغان

سد بتن غلطکی باغان

عملیات اجرایی قرارداد الحاقیه 2 سد بتنی غلطکی باغان با پیشرفت فیزیکی 100 درصد به پایان رسید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید