.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

دو شنبه، 01 دي 1393
Monday, 22 Dec 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 8:59 pm IRT
اكنون 5°C
بيشينه 9°C
كمينه 1°C
در 2 روز آينده
Mon
بيشينه: 9°C كمينه: 1°C
Tue
بيشينه: 9°C كمينه: 1°C
Wed
بيشينه: 9°C كمينه: 2°C
Thu
بيشينه: 12°C كمينه: 2°C
Fri
بيشينه: 11°C كمينه: 2°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 9°C
كمينه 1°C
دماي باد 5°C
سرعت باد 0 km/h
جهت باد 0
برآمدن آفتاب 7:09 am
فرو رفتن آفتاب 4:54 pm
عرض 35.68
طول 51.35