.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

چهار شنبه، 30 مــهـــر 1393
Wednesday, 22 Oct 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 12:29 pm IRT
اكنون 20°C
بيشينه 22°C
كمينه 13°C
در 2 روز آينده
Thu
بيشينه: 22°C كمينه: 13°C
Fri
بيشينه: 25°C كمينه: 13°C
Sat
بيشينه: 23°C كمينه: 11°C
Sun
بيشينه: 23°C كمينه: 11°C
Mon
بيشينه: 18°C كمينه: 10°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 22°C
كمينه 13°C
دماي باد 20°C
سرعت باد 8.05 km/h
جهت باد 160
برآمدن آفتاب 6:16 am
فرو رفتن آفتاب 5:17 pm
عرض 35.68
طول 51.35