.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

جمعه، 28 شهـريـور 1393
Friday, 19 Sep 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 11:28 am IRST
اكنون 29°C
بيشينه 33°C
كمينه 22°C
در 2 روز آينده
Sat
بيشينه: 33°C كمينه: 22°C
Sun
بيشينه: 33°C كمينه: 22°C
Mon
بيشينه: 32°C كمينه: 21°C
Tue
بيشينه: 32°C كمينه: 20°C
Wed
بيشينه: 32°C كمينه: 21°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 33°C
كمينه 22°C
دماي باد 29°C
سرعت باد 19.31 km/h
جهت باد 150
برآمدن آفتاب 6:48 am
فرو رفتن آفتاب 7:04 pm
عرض 35.68
طول 51.35