.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

جمعه، 03 مـــرداد 1393
Friday, 25 Jul 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 12:27 pm IRST
اكنون 39°C
بيشينه 42°C
كمينه 29°C
در 2 روز آينده
Sat
بيشينه: 42°C كمينه: 29°C
Sun
بيشينه: 42°C كمينه: 26°C
Mon
بيشينه: 39°C كمينه: 23°C
Tue
بيشينه: 36°C كمينه: 23°C
Wed
بيشينه: 36°C كمينه: 24°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 42°C
كمينه 29°C
دماي باد 39°C
سرعت باد 8.05 km/h
جهت باد 110
برآمدن آفتاب 6:05 am
فرو رفتن آفتاب 8:12 pm
عرض 35.68
طول 51.35