.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

جمعه، 09 آبــــان 1393
Friday, 31 Oct 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 2:29 pm IRT
اكنون 15°C
بيشينه 17°C
كمينه 10°C
در 2 روز آينده
Fri
بيشينه: 17°C كمينه: 10°C
Sat
بيشينه: 16°C كمينه: 9°C
Sun
بيشينه: 16°C كمينه: 8°C
Mon
بيشينه: 15°C كمينه: 7°C
Tue
بيشينه: 12°C كمينه: 7°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 17°C
كمينه 10°C
دماي باد 15°C
سرعت باد 11.27 km/h
جهت باد 150
برآمدن آفتاب 6:25 am
فرو رفتن آفتاب 5:09 pm
عرض 35.68
طول 51.35