.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

شنبه، 03 آبــــان 1393
Saturday, 25 Oct 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 12:58 am IRT
اكنون 16°C
بيشينه 22°C
كمينه 12°C
در 2 روز آينده
Sat
بيشينه: 22°C كمينه: 12°C
Sun
بيشينه: 22°C كمينه: 11°C
Mon
بيشينه: 17°C كمينه: 10°C
Tue
بيشينه: 17°C كمينه: 8°C
Wed
بيشينه: 17°C كمينه: 9°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 22°C
كمينه 12°C
دماي باد 16°C
سرعت باد 14.48 km/h
جهت باد 260
برآمدن آفتاب 6:18 am
فرو رفتن آفتاب 5:15 pm
عرض 35.68
طول 51.35