.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

چهار شنبه، 03 ارديبهشت 1393
Wednesday, 23 Apr 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 4:58 pm IRST
اكنون 18°C
بيشينه 22°C
كمينه 14°C
در 2 روز آينده
Wed
بيشينه: 22°C كمينه: 14°C
Thu
بيشينه: 24°C كمينه: 14°C
Fri
بيشينه: 25°C كمينه: 17°C
Sat
بيشينه: 27°C كمينه: 18°C
Sun
بيشينه: 28°C كمينه: 19°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 22°C
كمينه 14°C
دماي باد 18°C
سرعت باد 14.48 km/h
جهت باد 60
برآمدن آفتاب 6:20 am
فرو رفتن آفتاب 7:42 pm
عرض 35.68
طول 51.35