.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سنوات اجرایی : 18 سال


سوابق کاری

معاونت مال و اداری و مسئول واحد رسیدگی امور مالی و رسیدگی به گزارشات و اسناد مالی شرکت
مدیر مالی و اداری شرکت پورنام
مدیر مالی و اداری شرکت راستکارپی
مدیر مالی و اداری شرکت پورسیس
مشاور مالی و اداری شرکت نگاه امروز

سه شنبه، 07 مـــرداد 1393
Tuesday, 29 Jul 2014

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 4:28 pm IRST
اكنون 32°C
بيشينه 34°C
كمينه 23°C
در 2 روز آينده
Tue
بيشينه: 34°C كمينه: 23°C
Wed
بيشينه: 34°C كمينه: 24°C
Thu
بيشينه: 36°C كمينه: 25°C
Fri
بيشينه: 37°C كمينه: 25°C
Sat
بيشينه: 38°C كمينه: 25°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 34°C
كمينه 23°C
دماي باد 32°C
سرعت باد 14.48 km/h
جهت باد 260
برآمدن آفتاب 6:08 am
فرو رفتن آفتاب 8:10 pm
عرض 35.68
طول 51.35