.


فراموشي گذر واژه؟

 
Read in
 English

گالری
 تصاویر

 

شرکتهای
 همکار
 

 

تماس با
شرکت
 

 

درخواست
 همکاری

نيروگاه برقابي پيران در غرب استان كرمانشاه در مجاورت شهرستان سر پل ذهاب در حال احداث مي باشد. اين پروژه EPC بوده و براي بهره­گيري از پتانسيل آبي رودخانه ريجاب (پس از كسر حقابه­هاي كشاورزي) طراحي شده است.
 انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث نیروگاه پیران، مشتمل است بر کارهای اصلی و فرعی و کارهای اصلی شامل احداث بند انحرافی، کانال، سیفون، مخزن، پنستاک، نیروگاه، پایاب و بهره­برداری به مدت یکسال.

1- کلیات
كـــارفرمــا
:   شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران

مشـــاور :   مهندسين مشاور سكو
پیمانکار: مشارکت پورنام- رشد صنعت  
تاريــخ شروع :      17/1/1387
مــدت پيمـــان  :     21 ماه + یکسال دوره بهره برداری

درصد‌ پيشرفت : 98%
 

2- مشخصات طرح

- احداث  بند انحرافی
اجزاي اصلي بند انحرافي:
·        سيستم تخليه رسوب و استهلاك انرژي
·        سيستم تخليه رسوب
·        سيستم آبگيري
·        ديوارهاي جانبي
·        تجهيزات هيدرومكانيك
 ‎ - احداث کانال به طول حدود حدود 9212 متر
 - احداث  سیفون به طول حدود  1700 متر و ظرفيت حداكثر 0/3 متر مكعب بر ثانيه
اجزاي مختلف سيفون :
·           سازه مقسم و دهانه ورودي
·           مجراي آب بر سيفون
·            سيستم تخليه مجرا جهت انجام بازديد و تعميرات
·           سيستم كنترل جريان خروجي از سيفون
·           سازه خروجي و سيستم استهلاك انرژی
 - احداث  مخزن ذخيره حجمي معادل 50،000 متر مكعب
اجزاي مخزن ذخيره :
·           سازه ورودي
·           بدنه  و كف مخزن
·           سرريز اضطراري
·           سيستم تخليه
·           دهانه آبگير نيروگاه
·           سيستم زهكشي مناسب جهت كف و جناحين
 - احداث  پنستاک به طول 920 متر
- احداث  نیروگاه
نيروگاه برق آبي پيران مجهز به دو واحد توربين پلتون با محور افقي هر يك به قدرت نصب 2/4 مگاوات با ارتفاع ناخالص نامي  318 متر مي باشد. اجزاي مختلف نيروگاه برق آبي پيران در سه بخش به شرح زير است:
·           تجهيزات مكانيكی نيروگاه
·           تجهيزات الكتريكی نيروگاه
·          ساختمان نيروگاه    
- احداث  پایاب به طول 800متر
 

شنبه، 29 آذر 1393
Saturday, 20 Dec 2014
8

گزارش هواشناسي - Conditions for Tehran, IR at 3:59 am IRT
اكنون 5°C
بيشينه 8°C
كمينه 2°C
در 2 روز آينده
Sun
بيشينه: 8°C كمينه: 2°C
Mon
بيشينه: 11°C كمينه: 2°C
Tue
بيشينه: 11°C كمينه: 2°C
Wed
بيشينه: 11°C كمينه: 2°C
Thu
بيشينه: 12°C كمينه: 2°C
داده هاي دقيقتر
بيشينه 8°C
كمينه 2°C
دماي باد 5°C
سرعت باد 0 km/h
جهت باد 0
برآمدن آفتاب 7:09 am
فرو رفتن آفتاب 4:52 pm
عرض 35.68
طول 51.35