زمینه فعالیت

شرکت پورنام درتاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۸ به شماره ۹۶۹۹۱ دراداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و از زمان تاسیس  در زمینه های سـد سازی، آبیـاری و زهکشی، راه سازی، ابنیه و ساختمان و ساخت نیروگاههای برقابی فعالیت می کند. هدف این شرکت مشـارکت فعال در سطوح ملـــی، منطقه ای و جهــــانی در عرصـه سازند گی با ایــــجاد سازمان کارتوسعه یافته به منظور افزایش رفـاه برای انسانها با تکیـــــه بر حقـوق و قابلیت های فردی و دستیابی به خــــرد پایبندی به اسـلوب های علمی، حرفه ای و تعهدات اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب، سرعـت در عملیات و اهتمام به اتمام و تأمین منافع طرفین است شرکت پورنام د ر حال حاضــــر از نظر رتبه بنـــــــــدی سازمـان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دارای رتبه های زیــــر می باشد: 

الف) پایه ۱ رشته آب .   ب) پایه ۱راه و ترا بری.   ج) پایه ۳ ساختمان و ابنیه.   د) پایه ۳ تاسیسات وتجهیزات .   هـ)پایه ۳ نیرو.   و)  پایه ۵ صنعت ومعدن.

نــوع فعالیت سدسازی : شامل اجرای سد های خاکی و بتنی و حفاری تونــلهای انحــراف آب و بنــد های انحرافی آبیاری و زهکشی : احداث شبکه های آبیـــــاری و زهکشــی و لایروبی شبکه های آبیاری و سواحل رودخــــانه ها ابنیه سبک : احــداث اماکن مسکونی، تـــجاری، صنعتی و برجها ابنیه سنگین : احــداث کارخانه های سیـــلوی گندم، سیــــمان، برج خنــک کننده، دودکـشها و سایرسازه های سنگین فلزی و بتنی، راه و باند فرودگاه ، اسکــــله، نیروگاههای برقابی و….

ایـن شـــرکت ساخت پروژه های ملی چون اجــرای عملیات پــروژه های ســد مخـزنی کـمال صالح واقــع در استــان مرکــزی ، سـد گلستــان ۲ ایستگــاه پـمپاژ و خط انتـقال آب و شبکه آبیاری و زهکشـی گلستــــان ۲ و شبــکه آبیـــاری و زهکشی گلستــان ۱ واقع در استان گلستان ، کانال انتقال آب چالوس ، کانـال آبرسان به دشت ناز، تثبیت بستــر رودخانه تـــجـن و ســد انحــرافی سمـسکنـده و اسپیورد ، احداث کانال سیدرود و شبکه فاضـلـاب بابل واقع در استــان مازنــدران و نیــروگاههای برق آبی یاسوج در استـــان کهگیلویه و بویر احمد ، پروژه تکمیلی سد مخزنی کمال صالح ، نیروگاه برق آب پیران واقع در استــــان کرمانشاه، تـونلهای انحراف آب و ســـازه های ورودی و خروجی سد نرماب و جاده دستــــرسی به تاج سد و جاده جایـگزیـن لیسه ، پــروژه احـداث کانــــالها و زهکش های اصلی شبکه آبیاری و زهکشی قره سو _ زرینگل واقـع  در استان گلستــان ، شبـکه فـرعـی آبـیـــاری بارانی نواحی عمرانی طرح آغ چای واقع در آذربایجان غربی ، احداث قطعه یک و باقی مانـده قطعــــه سه پــروژه راه های جایـگزیـن مستـغـرق  دریاچه سد خدا آفریـن در آذربایجــــان شـرقـی را به اتـــــمام رسانـده است و در حـال حاضر اجــرای  ، تقاطــع های غیر هــمسطح (زیر گذر خبات و روگذرماموستائیان)  در شهر سلیمانــیه عراق ، پـــل و راه وارماوا – دربندیخــــان در اقلیم کردستــــان عراق ، آزادراه تهــران شمال قطعه  AB1  منطقه یک ، تامین مالی ،طراحی وساخت سدبتن غلطکی  باغــــان ، طـراحی و ساخت شبکه های فرعی آبیــاری و زهکشی  اراضی دشت عباس ، احداث تـــونل آب بر و آماده سازی مسیر سامانه انتقال آب در استان کردســتان  ، احداث سد انحرافی آقـــدکش و کانال انتقال سیــلاب ، احداث شبکه کانال ها و زهکش های اصلی طرح قــره سو- زرینگل درشهرستــــان علی آبادکتول ، شبکه آبیاری زهکشی گلستـــــان ۱(واحدعمرانی ۲) را بر عهده دارد.