زمینه فعالیت

شرکت پورنام درتاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۷۲به شماره ۹۶۹۹۱ دراداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیدو از زمان تاسیس  د ر زمینه های سـد سازی،آبیـاری و زهکشی، راه سازی، ابنیه و ساختمان و ساخت نیروگاههای برقابی فعالیت می کند هدف این شرکت مشارکت فعال در سطوح ملـــی، منطقه ای و جهــــانی در عرصـه سازند گی با ایــــجاد سازمان کارتوسعه یافته به منظور افزایش رفـاه برای انسانها با تکیـــــه بر حقـوق و قابلیتــهای فرد ی و دستیابی به خــــرد پایبند ی به اسلوبهای علمی، حرفه ای و تعهد ات اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب، سرعـت د ر عملیات و اهتمام به   اتمام و تأمین منافع طرفین است شرکت پورنام د ر حال حاضــــر از نظر رتبه بنــــد ی سازمان مد یریت وبرنامه ریزی کشور، د ارای رتبه های زیــر می باشد  پایه ۱ رشته آب*      پایه۱راه وترا بری*     پایه۳ ساختمان وابنیه *   پایه۳ تاسیسات وتجهیزات  *     پایه۳ نیرو *    پایه ۵ صنعت ومعدن *         نــوع فعالیت سد سازی : شامل اجرای سد های خاکی و بتنی و حفاری تونــلهای انحــراف آب و بنــد های انحرافی آبیاری و زهکشی : احد اث شبکه های آبیـــــاری و زهکشــی و لایروبی شبکه های آبیاری و سواحل رود خانه ها ابنیه سبک : احــد اث اماکن مسکونی، تجاری، صنعتی و برجها ابنیه سنگین : احــد اث کارخانه های سیـــلوی گند م، سیــــمان، برج خنــک کنند ه، د ود کـشها و سایرسازه های سنگین فلزی و بتنی، راه و باند فرود گاه ، اسکله، نیروگاههای برقابی و….

ایـن شرکت ساخت پروژه های ملی چون اجــرای عملیات پــروژه های ســد مخـزنی کـمال صالح   واقــع در استــان مرکــزی ، سـد گلستــان ۲ ایستگــاه پـمپاژ و خط انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشـی گلستــان ۲ و شبــکه آبیاری و زهکشی گلستـان ۱ واقع در استان گلستان ، کانال انتقال آب چالوس ، کانال آبرسان به دشت ناز، تثبیت بستــر رودخانه تـجـن و سد انحــرافی سمسکنـده و اسپیورد ، احداث کانال سیدرود و شبکه فاضلاب بابل واقع در استــان مازنــدران و نیــروگاههای برق آبی یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد ، پروژه تکمیلی سد مخزنی کمال صالح ، نیروگاه برق آب پیران واقع در استان کرمانشاه، تونلهای انحراف آب و سازه های ورودی و خروجی سد نرماب و جاده دسترسی به تاج سد و جاده جایـگزیـن لیسه ، پــروژه احـداث کانـالها و زهکشیهای اصلی شبکه آبیاری و زهکشی قره سو _ زرینگل واقـع  در استان گلستــان ، شبـکه فـرعـی آبـیــاری بارانی نواحی عمرانی    طرح آغ چای واقع در  آذربایجان غربی ، احداث قطعه یک و باقی مانـده قطعـه سه پــروژه راه های جایـگزیـن مستـغـرق  دریاچه سد خدا آفریـن در آذربایجــان شـرقـیرا به اتمام رسانـده است و در حـال حاضر اجــرای  ، تقاطــع های غیر همسطح (زیر گذر خبات و روگذرماموستائیان)  در شهر سلیمانیه عراق ، پل و راه وارماوا – دربندیخان در اقلیم کردستان عراق ، آزادراه تهران شمال قطعه  AB1  منطقه یک ، تامین مالی ،طراحی وساخت سدبتن غلطکی  باغان ، طراحی و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی  اراضی دشت عباس ، احداث تونل آب بر و آماده سازی مسیر سامانه انتقال آب در استان کردستان  ، احداث سد انحرافی آقدکش و کانال انتقال سیلاب ، احداث شبکه کانالهاوزهکش های اصلی طرح قره سو- زرینگل درشهرستان علی آبادکتول ، شبکه آبیاری زهکشی گلستان ۱(واحدعمرانی ۲) را بر عهده دارد.