وارد کردن نویسنده pournamcom با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

عملیات سد کمال صالح

سد مخزنی کمال صالح

تحویل قطعی پروژه ملی اجــرای عملیات ســد مخـزنی کـمال صالح وعملیات تکمیلی آن واقــع در استــان مرکــزی درتاریخ 1395/11/04باحضورنمایندگان کارفرما(شرکت آب منطقه ای مرکزی) مشاور(مهندسین مشاورلار) بهربردار (شرکت آب منطقه ای مرکزی )و پیمانکار(شرکت پورنام)انجام گردید.

سد کمال صالح در فاصله 74 کیلومتری شهر اراک و در فاصله 46 کیلومتری جنوب شهرستان شازند بر روی رودخانه تیره ( از سرشاخه‌های رودخانه دز )  احداث گردیده است.این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته‌رسی و هدف از احداث این سد تأمین و انتقال آب مورد نیاز مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی موجود در منطقه می‌باشد.